Verificarea instalatiei electrice

Verificarea si controlul instalatiilor electrice

Verificarea instalatiilor electrice interioare noi, se face in 2 etape:

 • in timpul executarii instalatiilor
 • dupa executarea instalatiilor, inainte de punerea lor in functiune
Prin verificare se urmareste ca executia instalatiei sa fie corect executata, astfel incat sa corespunda normativelor tehnice.
Necesitatea verificarii in timpul executarii instalatiilor se stabileste de catre proiectant. Printre verificari se numara controlul continuitatii electrice ale conductorilor electrici, cand sunt in colaci, cat si cand sunt montate in tuburi, inainte de a se tencui. De asemenea se verifica integritatea tuburilor de protectie cat si a dimensiunii acestora.
La terminarea executiei instalatiei se verifica in principal si succesiv:
 • modul de executare a instalatiei electrice
 • sectiunile conductorilor utilizati
 • modul de legare a conductorilor in doze, la aparate, la tablouri
 • alegerea corecta a sigurantelor de protectie
 • realizarea corecta a instalatiei de protectie contra electrocutarii
 • rezistenta de izolatie a instalatiei
 • rezistenta prizei de pamant
Verificarea finala trebuie facuta in mod constiincios si responsabil. In special se verifica numai de electricieni autorizati ANRE, urmatoarele parti:
 • tablourile electrice de distributie, care trebuiesc sa corespunda calitativ, daca sunt protejate potrivit proiectului de executie, daca nu sunt inadiri in spatele lor sau plecari de circuite neasigurate
 • dimensiunea coloanelor de legatura intre contoar si tabloul electric
 • se verifica daca s-au montat in tablou sigurante calibrate corespunzator
 • se varifica daca numarul circuitelor coresound cu cele din proiect
 • se verifica daca nu s-au facut inadiri de conductori in tuburi
 • se verifica legaturile in doze
 • se verifica existenta rezervelor in doze
 • se verifica daca nu sunt montate prize in bai
Masurarea rezistentei de izolatie se face cu megohmetrul la tensiunea la care functioneaza instalatia, dar cel putin la 500v, masurarea se face pe rand, atat la conductoarele din coloana, cat si la conductoarele din circuite, determinandu-se:
 • rezistenta de izolatie a conductoarelor fata de pamant
 • rezistenta de izolatie a conductoarelor intre ele
Valoarea rezistentei de izolatie nu trebuie sa fie mai mica de 500000 ohmi. 
Inainte de masurare se scot sigurantele de la tablouri si se controleaza lipsa tensiunii cu ajutorul indicatorului de tensiune.
La instalatiile electrice in functiune, consumatorii sunt obligati sa faca verificari periodice ale starii si modului de exploatare.

Un comentariu: